Corvin Hotel

Địa chỉ: 21 Thùy Vân, Phường 2, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3513 537 - 3513 538
Hotline: 0908 105 757
Fax: (0254) 3513 507
Email: sales@corvinhotel.com
Website: corvinhotel.com
Facebook: fb/corvin

khách sạn agoda.com booking.com

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này