Khách sạn Bưu Điện (P&T Hotel)

Địa chỉ: 158 Hạ Long, Phường 2, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3511 511
Hotline: 0908 744 996
Email: info@pthotel.vn
Website: pthotel.vn

khách sạn agoda.com booking.com

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này