Khách sạn Biển Nhớ (Sea Memory Hotel)

Địa chỉ: 26 Phan Huy Ích, khu Á Châu, Phường 2, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 2479 699
Hotline: 0931 556 669

Agoda.com Booking.com Tripadvisor.com.vn

Nhận xét