Huyện ủy huyện Long Điền

Địa chỉ: 423 Võ Thị Sáu, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền
Điện thoại: (0254) 3862 022
Email: hulongdien@baria-vungtau.gov.vn
Website: baria-vungtau.gov.vn

Nhận xét