Hội đồng nhân dân huyện Đất Đỏ

Địa chỉ: Trung tâm Hành chính, khu phố Hòa Hội, thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ
Điện thoại: (0254) 3866 993
Website: baria-vungtau.gov.vn

Các phòng ban:

  1. Ban Kinh tế - Xã hội (3886 995)
  2. Ban Pháp chế (3866 994)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này