Đội Trật tự đô thị thành phố Bà Rịa

Địa chỉ: 137 Đường 27/4, phường Phước Hiệp, Tp Bà Rịa
Điện thoại: (0254) 3711 784 - 3746 677
Website: baria-vungtau.gov.vn

Nhận xét