Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Vũng Tàu

Địa chỉ: 7 Đồng Khởi, Phường 1, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3854 226
Mã số thuế: 3500991266
Đại diện pháp luật: Bùi Trọng Khâm

Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Vũng Tàu hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này