Đoàn Ca múa nhạc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Địa chỉ: 439 Phan Đăng Lưu, phường Long Hương, Tp Bà Rịa
Điện thoại: (0254) 3741 133
Fax: (0254) 3741 100
Email: dcmn@sovhtt.baria-vungtau.gov.vn
Website: baria-vungtau.gov.vn

Đoàn ca múa nhạc tỉnh là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao có chức năng thực hiện các hoạt động về biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này