Điện lực thị xã Phú Mỹ

Địa chỉ: Trung tâm Hành chính, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ
Văn phòng: (0254) 2244 828
Thu ngân: (0254) 2216 245
Hotline: 1900 1006 - 1900 9000
Fax: (0254) 3921 395
Website: pcbariavungtau.evnspc.vn

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này