Điện lực thành phố Vũng Tàu

Địa chỉ: 30 Đường 30/4, Phường 9, Tp Vũng Tàu
Văn phòng: (0254) 2210 326
Thu ngân: (0254) 2210 332
Hotline: 1900 1006 - 1900 9000
Fax: (0254) 3511 509
Website: pcbariavungtau.evnspc.vn

Nhận xét