Cửa hàng tiện lợi Circle K tại thành phố Vũng Tàu

Circle K là chuỗi cửa hàng tiện lợi mở cửa 24/7 với phong cách mua sắm tiện lợi, nhanh chóng và những ưu đãi hấp dẫn.

Website: circlek.com.vn
Facebook: fb/circlek

1. 4 Lê Lợi, Phường 1 (3513 990)
2. 6 Quang Trung, Phường 1 (3815 597)
3. 4 Thống Nhất, Phường 1 (3526 657)

4. 43 Thùy Vân, Phường 2 (3815 595)
5. 21 Phó Đức Chính, Phường 2 (3815 561)
6. 205 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 3 (3526 651)

7. 15 La Văn Cầu, phường Thắng Tam (3836 644)
8. 26 Phan Văn Trị, phường Thắng Tam (3426 653)
9. 153 Thùy Vân, phường Thắng Tam (3836 646)
10. 1 Thùy Vân, phường Thắng Tam (3526 656)

11. 12 Nguyễn Thái Học, Phường 7 (3815 598)
12. 23D4 Đường 30/4, Phường 9 (3526 654)
13. 1001 Bình Giã, phường Rạch Dừa (3836 645)

Nhận xét