Công ty Vận chuyển khí Đông Nam Bộ

Tên tiếng Anh: Petrovietnam Gas South East Transmission Company (PV GAS SE)
Địa chỉ: 101 Lê Lợi, Phường 6, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3834 174
Fax: (0254) 3834 171
Website: pvgas.com.vn

Công ty Vận chuyển khí Đông Nam Bộ là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty khí Việt Nam - CTCP, hoạt động trên lĩnh vực thu gom, vận chuyển, phân phối khí ẩm và khí khô thương phẩm qua hệ thống đường ống dẫn khí Rạng Đông, Bạch Hổ, Cửu Long, khu vực Đông Nam Bộ và hệ thống khí Hàm Rồng Thái Bình.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này