Công ty Đấu giá hợp danh Thuận Lý

Địa chỉ: 577 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, Tp Bà Rịa
Điện thoại: (0254) 3737 969
Đại diện pháp luật: Bùi Đức Quang
Mã số thuế: 3502302232

Công ty Đấu giá hợp danh Thuận Lý hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.

Nhận xét