Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn

Tên tiếng Anh: Nam Con Son Pipeline Co (NCSP)
Địa chỉ: Tỉnh lộ 44, xã An Ngãi, huyện Long Điền
Điện thoại: (0254) 3864 100
Fax: (0254) 3864 099

Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn (NCSP) là hợp doanh giữa Tổng Công ty khí Việt Nam (PV GAS), Rosneft Pipelines Vietnam và Perenco Pipelines Vietnam, trong đó PV GAS là nhà điều hành của dự án. NCSP có chức năng vận hành Hệ thống đường ống khí Nam Côn Sơn, là một bộ phận của Dự án khí Nam Côn Sơn, một trong những dự án có vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư khoảng 1,3 tỉ USD.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này