Chi cục Quản lý Đất đai tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Địa chỉ: 1 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, Tp Bà Rịa
Điện thoại: (0254) 3727 309
Fax: (0254) 3727 308
Website: baria-vungtau.gov.vn

Chi cục Quản lý Đất đai tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là cơ quan hành chính trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường có chức năng tham mưu giúp Sở quản lý nhà nước về đất đai, đo đạc bản đồ thuộc phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn được giao, thực hiện các nhiệm vụ công theo quy định của pháp luật.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này