Chi cục Phát triển Nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Địa chỉ: 149 Đường 27/4, phường Phước Hiệp, Tp Bà Rịa
Điện thoại: (0254) 3731 650
Email: ccptnt@sonnptnt.baria-vungtau.gov.vn
Website: baria-vungtau.gov.vn

Chi cục Phát triển Nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là cơ quan hành chính trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thực hiện các chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành về các hình thức tổ chức sản xuất kinh tế hợp tác, hợp tác xã, kinh tế hộ, kinh tế trang trại trong nông nghiệp, quy hoạch dân cư nông thôn, quản lý nhà nước về chế biến nông lâm thủy sản, tổng hợp chính sách, chương trình phát triển nông thôn trên địa bàn nông thôn trên địa bàn tỉnh, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này