Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Địa chỉ: 153 Đường 27/4, phường Phước Hiệp, Tp Bà Rịa
Điện thoại: (0254) 3732 318
Fax: (0254) 3732 319
Email: cckl@sonnptnt.baria-vungtau.gov.vn
Website: baria-vungtau.gov.vn

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là cơ quan hành chính trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, có chức năng tham mưu, giúp Sở trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình, quy phạm, định mức kinh tế - kỹ thuật về chuyên ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này