Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Địa chỉ: 74 Ba Cu, Phường 1, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3811 853
Fax: (0254) 3810 295
Website: baria-vungtau.gov.vn

Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Y tế tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Tổng cục DS-KHHGĐ thuộc Bộ Y tế. Chi cục có 07 đơn vị sự nghiệp trực thuộc là Trung tâm DS-KHHGĐ các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị này có chức năng triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật, truyền thông giáo dục về DS-KHHGĐ tại địa bàn.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này