Bưu điện thị xã Phú Mỹ

Địa chỉ: Khu phố Vạn Hạnh, thị xã Phú Mỹ
Điện thoại: (0254) 3893 560
Fax: (0254) 3876 101
Website: bariavungtau-post.com.vn

Các bưu cục:

1. Bưu cục Phú Mỹ (3921 256 - Quốc lộ 51, thị xã Phú Mỹ)
2. Bưu cục Hội Bài (3890 301 - ấp Phước Long, xã Tân Hòa)
3. Bưu cục Hắc Dịch (3897 053 - ấp Trảng Lớn, xã Hắc Dịch)
4. Bưu cục Mỹ Xuân (3899 900 - ấp Bến Đình, phường Mỹ Xuân)
5. Bưu cục Mỹ Xuân A (3899 200 - KCN Mỹ Xuân A, phường Mỹ Xuân)
6. Bưu cục Phước Hòa (3893 030 - ấp Phước Lộc, phường Phước Hòa)
7. Bưu cục Tân Phước (3876 899 - ấp Ông Trịnh, phường Tân Phước)
8. Bưu cục Sông Xoài (3891 678 - ấp 3, xã Sông Xoài)

Nhận xét