Bưu điện huyện Long Điền

Địa chỉ: 268 Võ Thị Sáu, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền
Điện thoại: (0254) 3862 638
Fax: (0254) 3651 000
Website: bariavungtau-post.com.vn

Các bưu cục:

1. Bưu cục Phước Tỉnh (3842 102 - ấp Tân Phước, xã Phước Tỉnh)
2. Bưu cục Lò Vôi (3671 998 - ấp Lò Vôi, xã Phước Hưng)
3. Bưu cục Long Hải (3868 001 - Khu phố Hải Sơn, thị trấn Long Hải)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này