Bệnh viện Lê Lợi

Địa chỉ: 22 Lê Lợi, Phường 1, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3832 667 - 3839 233
Fax: (0254) 3810 607
Email: bvleloihospital@gmail.com
Website: benhvienleloi.com.vn

Bệnh viện Lê Lợi là bệnh viện đa khoa khu vực hạng 2, với qui mô 420 giường bệnh nội trú. Bệnh viên có chức năng khám điều trị, phục hồi chức năng cho nhân dân thành phố Vũng Tàu và khách du lịch, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và chỉ đạo tuyến cho Trung tâm y tế huyện Côn Đảo, Trung tâm y tế thành phố Vũng Tàu.

Các phòng nghiệp vụ:

  1. Phòng Hành chính - Tổ chức (3832 432 - 3839 233)
  2. Phòng Kế hoạch - Tổng hợp (3832 667 - 3839 233)
  3. Phòng Tài chính - Kế toán (3837 821)
  4. Phòng Điều dưỡng (3832 667 - 3839 233)
  5. Phòng Quản lý chất lượng (3511 696)
  6. Phòng Vật tư - Thiết bị y tế (3832 667 - 3839 233)
  7. Phòng Công tác xã hội (3611 636)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này