Bệnh viện Bà Rịa

Địa chỉ: 686 Võ Văn Kiệt, phường Long Tâm, Tp Bà Rịa
Điện thoại: (0254) 3731 115
Fax: (0254) 3828 118
Email: contact@benhvienbaria.com
Website: benhvienbaria.com

Bệnh viện Bà Rịa là bệnh viện hạng 2 tuyến tỉnh của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Bệnh viện có cơ cấu 37 khoa phòng, gồm 8 phòng chức năng, 9 khoa cận lâm sàng, 20 khoa lâm sàng. Những năm gần đây bệnh viện đã được đầu tư và phát triển đột phá cả về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, con người cũng như dịch vụ kỹ thuật.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này