Bảo tàng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Địa chỉ: 4 Trần Phú, Phường 1, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3810 124
Email: baotangbrvt@gmail.com
Website: baria-vungtau.gov.vn

Bảo tàng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hiện đang bảo quản hơn 28.000 tư liệu, hiện vật gốc có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, nghệ thuật, các di sản văn hóa phi vật thể, cổ vật… Quản lý 31 di tích cấp quốc gia, 10 di tích cấp tỉnh, trong đó nhiều di tích lịch sử cách mạng nổi tiếng và hơn 200 di tích lịch sử văn hóa đã được kiểm kê bước đầu, quản lý các lễ hội truyền thống, các công trình nghiên cứu khoa học.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này