Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Địa chỉ: 200 Bạch Đằng, phường Phước Trung, Tp Bà Rịa
Hotline: 1900 9068
Điện thoại: (0254) 3818 119 - 3818 120
Fax: (0254) 3854 636
Email: bhxh@brvt.vss.gov.vn
Website: baohiemxahoi.gov.vn

Các phòng ban:

  1. Văn phòng (3818 120 ext 107, 215, 218)
  2. Phòng Quản lý thu (3832 001 ext 413, 425, 427)
  3. Phòng Chế độ bảo hiểm xã hội (3818 120 ext 319, 311)
  4. Phòng Giám định bảo hiểm y tế (3818 120 ext 624, 621, 615)
  5. Phòng Kế hoạch - Tài chính (3818 122 ext 603, 605, 607)
  6. Phòng Tổ chức cán bộ (3542 777 ext 204)
  7. Phòng Thanh tra - Kiểm tra (3575 496 ext 203)
  8. Phòng Cấp sổ, thẻ (3838 988 ext 710, 714)
  9. Phòng Công nghệ thông tin (3818 123 ext 524, 523)
  10. Phòng Truyền thông và phát triển đối tượng (3574 688 ext 208, 214)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này