Ban tổ chức Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu

Địa chỉ: Trung tâm Hành chính, 198 Bạch Đằng, phường Phước Trung, Tp Bà Rịa
Điện thoại: (0254) 3856 979 - 3857 175
Email: btctu.brvt@gmail.com
Website: baria-vungtau.gov.vn

Nhận xét