Ban tiếp Công dân huyện Châu Đức

Địa chỉ: 70 Trần Hưng Đạo, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức
Điện thoại: (0254) 3881 109 - 3885 999
Fax: (0254) 3961 781
Email: vanphong@baria-vungtau.gov.vn
Website: baria-vungtau.gov.vn

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này