Ban quản lý chợ Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu

Địa chỉ: Ngã ba Chí Linh, Đường 30/4, phường Thắng Nhất, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3832 543 - 3593 908
Email: bqlctn@vungtau.baria-vungtau.gov.vn
Website: baria-vungtau.gov.vn

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này