Ban quản lý chợ Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu

Địa chỉ: 1003 Bình Giã, phường Rạch Dừa, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3848 263
Email: bqlcrd@vungtau.baria-vungtau.gov.vn
Website: baria-vungtau.gov.vn

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này