Ban quản lý chợ Bến Đình, thành phố Vũng Tàu

Địa chỉ: 466 Lê Lợi, Phường 6, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3832 507
Email: bqlcbd@vungtau.baria-vungtau.gov.vn
Website: baria-vungtau.gov.vn

Nhận xét