Bạch Dinh Cafe

Địa chỉ: 4 Trần Phú, Phường 1, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3512 258

coffee trà sữa foody.vn


Nhận xét