An Hoa Residence

Địa chỉ: Tỉnh lộ 44A, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền
Điện thoại: (0254) 3663 310
Hotline: 0903 905 805
Fax: (0254) 3663 311
Email: info@anhoaresidence.com
Website: anhoaresidence.com

khách sạn agoda.com booking.com

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này