Quán Lá

Địa chỉ: 311 Thống Nhất, Phường 8, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3583 050
Facebook: fb/quanla

Nhà hàng Hải sản Foody.vn
Nhận xét