Beefsteak Only

Địa chỉ: 30 Đồ Chiểu, Phường 1, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: 0799 668 686 - 0938 685 685
Facebook: fb/beefsteak

beefsteak bò lúc lắc spaghetti nui xào bò foody.vn

Nhận xét