Manwah Taiwanese Hotpot

Địa chỉ: Lapen Center, 33A Đường 30/4, Phường 9, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3562 289
Facebook: fb/manwah

lẩu nướng foody.vn

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này