Trà sữa Thảo Nguyên

Địa chỉ: 102 Trần Hưng Đạo, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức
Facebook: fb/thaonguyen

Trà sữa Ăn vặt Foody.vn

Nhận xét