Kitkat Tea

Địa chỉ: 51 Phan Châu Trinh, khu phố Ngọc Hà, thị xã Phú Mỹ
Điện thoại: 0903 345 696
Facebook: fb/kitkattea

coffee trà sữa foody.vn

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này