Hoàng Gia Coffee

Địa chỉ: Bạch Dinh, 6 Trần Phú, Phường 1, Tp Vũng Tàu

Coffee Sân vườn View biển Foody.vn

Nhận xét