Heaven - Coffee & Restaurant

Địa chỉ: 1Bis Trần Phú, Phường 1, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3533 131
Facebook: fb/heaven

Coffee Ăn sáng Nhà hàng View biển Foody.vnNhận xét