Haiyang Tea

Địa chỉ: 53 Lý Tự Trọng, Phường 1, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: 0866 868 048
Facebook: fb/haiyang

Trà sữa Foody.vn
Nhận xét