Doanh nghiệp và Chi nhánh đấu giá tại thị xã Phú Mỹ

Doanh nghiệp và Chi nhánh đấu giá tài sản hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.

1. Công ty Đấu giá hợp danh Đông Nam - Chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ: Tầng 1, Lô E1-9, Trung tâm Thương mại Phú Mỹ, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ
Điện thoại: 0979 770 079

2. Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Minh Tâm
Địa chỉ: Lô E1-9, Trung tâm thương mại Phú Mỹ, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ
Điện thoại: (0254) 3923 397

3. Công ty cổ phần Đấu giá Thành
Địa chỉ: Lê Duẩn, khu phố Tân Hạnh, thị xã Phú Mỹ
Điện thoại: (0254) 3924 928

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này