Nhà nghỉ 72

Địa chỉ: Tỉnh lộ 44, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền
Điện thoại: (0254) 3843 805
Hotline: 0764 645 759

Agoda.com Booking.com Tripadvisor.com.vn

Nhận xét