Trà sữa Chin Chin

Trà sữa Chin Chin (1)
Địa chỉ: Lotte Mart, góc Đường 3/2 và Thi Sách, Phường 8, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: 0785 086 689

Trà sữa Chin Chin (2)
Địa chỉ: Lapen Center, 33A Đường 30/4, Phường 11, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: 0989 677 575

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này