Baris - Tea & Coffee

Baris - Tea & Coffee (1)
Địa chỉ: 56 Trần Hưng Đạo, phường Phước Nguyên, Tp Bà Rịa
Điện thoại: (0254) 3828 123

Baris - Tea & Coffee (2)
Địa chỉ: 42 Nguyễn Thanh Đằng, phường Phước Trung, Tp Bà Rịa
Điện thoại: (0254) 3828 123

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này