Baris - Tea & Coffee (2)

Địa chỉ: 42 Nguyễn Thanh Đằng, phường Phước Trung, Tp Bà Rịa
Điện thoại: (0254) 3828 123
Hotline: 0934 072 572
Facebook: fb/bariscafe

Coffee Trà sữa Foody.vn


Nhận xét