Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Địa chỉ: 326 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, Tp Bà Rịa
Điện thoại: (0254) 3734 343 - 3721 737
Email: info@vkndbrvt.gov.vn
Website: vienkiemsatbrvt.gov.vn

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trên địa bàn tỉnh theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, góp phần bảo đảm cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất.

Các phòng nghiệp vụ:

 1. Văn phòng tổng hợp (103, 119)
 2. Phòng Tổ chức cán bộ (138)
 3. Phòng 1 (131)
 4. Phòng 2 (129, 130)
 5. Phòng 7 (142)
 6. Phòng 8 (105, 124)
 7. Phòng 9 (125)
 8. Phòng 10 (132)
 9. Phòng Thanh tra (139)

Đơn vị trực thuộc:

 1. VKSND thành phố Vũng Tàu (3711 791 - 3825 257)
 2. VKSND thành phố Bà Rịa (3711 791 - 3825 257)
 3. VKSND thị xã Phú Mỹ (3895 069)
 4. VKSND huyện Long Điền (3862 016)
 5. VKSND huyện Châu Đức (3881 038)
 6. VKSND huyện Xuyên Mộc (3874 163)
 7. VKSND huyện Đất Đỏ (3688 424)
 8. VKSND huyện Côn Đảo (3830 125)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này