Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Bà Rịa

Địa chỉ: 75 Nguyễn Du, phường Phước Hiệp, Tp Bà Rịa
Điện thoại: (0254) 3825 204 - 3747 476
Website: baria-vungtau.gov.vn

Nhận xét