UBND xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền

Địa chỉ: ấp Phước Lợi, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền
Điện thoại: (0254) 3842 128
Fax: (0254) 3673 707
Website: baria-vungtau.gov.vn

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này