UBND xã Bàu Lâm, huyện Xuyên Mộc

Địa chỉ: Ấp 2 Đông, xã Bàu Lâm, huyện Xuyên Mộc
Điện thoại: (0254) 3879 007
Fax: (0254) 3799 484
Email: baulam@xuyenmoc.baria-vungtau.gov.vn
Website: baria-vungtau.gov.vn

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này