UBND phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu

Địa chỉ: 148 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3524 300
Email: thangtam@vungtau.baria-vungtau.gov.vn
Website: baria-vungtau.gov.vn

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này