UBND phường Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu

Địa chỉ: 20 Nơ Trang Long, phường Rạch Dừa, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3614 166
Fax: (0254) 3848 305
Email: rachdua@vungtau.baria-vungtau.gov.vn
Website: baria-vungtau.gov.vn

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này